Udskiftning af radio-batteridel på vandmålere

11. december 2023

Brovst Vand udskifter løbende Radio – batteridel på vandmålerne hos forbrugerne


Kalkknuser
Vandforsyningen Brovst og Omegn har monteret en AMtech kalkknuser på vandværket.
Kalkknuseren påvirker sammensætningen af kalken, som er i vandet, således det ikke binder sig i installationer.
Som forbruger kan du spare på sæbe og rengøringsmidler, og derved skåne miljøet.
Se mere ved at følge denne adresse: www.kalkknuser.dk

Handlingsplan – vigtigste opgaver
For at sikre en høj drikkevandskvalitet nu og i fremtiden har Vandforsyningen Brovst & Omegn i en årrække forsøgt at beskytte grundvandet. Handlingsplanen skal på lang sigt indebære, at indholdet af nitrat i drikkevandet holdes på et acceptabelt lavt niveau. Det samme gælder for sprøjtemidler. Vandforsyningen har ført forhandlinger med områdets landmænd om dyrkningsaftaler, så nitrat nedsivningen formindskes.

Indsatsplanen
Vandværket vil i fremtiden benytte den nye lovgivning om indsats planlægning i tæt samarbejde med kommunen.
Hvis du vil vide mere om vandværkets opgaver, er du velkommen til at kontakte vandværket.
Vi har indført et kvalitets styrings- og ledelsessystem jf. gældende lov.

//