Årsregnskaber

 

Brovst Vand skal som en almen privat vandforsyning hvile i sig selv. Det vil sige, at vandværket ikke må give overskud, set over en længere periode.
 
Imidlertid skal der planlægges langsigtet og afsættes midler til f.eks. nyanlæg, ledningsrenovering, ledningsregistrering, sikring af grundvandet og undersøgelser af fremtidige vandindvindingsmuligheder.
//