Forbrugerinformation

Arentsminde Vand A.m.b.a.
Halvrimmen Vand A.m.b.a.
Brovst Vand A.m.b.a.

 
Værkerne leverer drikkevand til i alt 2.520 forbrugere/boligenheder i forsyningsområdet for Vandforsyningen Brovst & Omegn. Forsyningsselskabet ejes af og leverer drikkevand til værkerne. Værkerne har selvstændige bestyrelser og kontaktpersoner:

Arentsminde Vand A.m.b.a.
Formand: Palle Førby - Tlf. 98 23 82 83
Vandforsyning: Holger Madsen - Tlf. 22 11 97 59
Mail: arentsmindevand@gmail.com
 
Halvrimmen Vand A.m.b.a.:
Formand: Ole L. Jensen - Tlf. 22 76 56 30
Vandværkspasser/kasserer: Preben Olesen - Tlf. 98 23 86 42/40 42 57 48 Hjemmeside: www.halvrimmenvand.dk
Mail: halvrimmen-vandvaerk@mail.dk
 
Brovst Vand A.m.b.a.:
Formand: Flemming Frost - Tlf. 98 23 11 12
Driftsleder: Kjeld Imer - Tlf. 30 98 65 99
Hjemmeside: www.brovstvand.dk
Mail: info@brovstvand.dk
 
Vandforsyningen Brovst & Omegn. Vandforsyningen Brovst & Omegn indvinder drikkevand fra området ved Bøge Bakke, Hane Schmidts Vej og Kathrinelyst.
Der indvindes fra i alt 8 boringer. Boringerne er alle nyrenoverede indenfor de seneste 7 år. I 2011 er 2 nye boringer ved Kathrinelyst sat i drift.
Råvandet pumpes til vandværket på Bøge Bakke, hvor vandet ledes gennem filter og iltes før det sendes videre til forbrugerne.
Selskabet har indvindingstilladelse til 400.000 m³/år.
Der udpumpes ca. 300.000 m³/år.
 
Vandanalyser:
Der udtages min. 4 prøver årligt af det drikkevand, der leveres til værkerne.
Der udtages prøver på de enkelte værker af det drikkevand, der leveres til forbrugerne.
Hvert 4. år udtages der prøver på boringer.
Forsyningsselskabet udfører løbende egen kvalitetskontrol.
Vandet indeholder ingen pesticider og opfylder alle kvalitetskrav.
Detaljerede analyseresultater kan ses via hjemmesiderne: www.halvrimmenvand.dk www.brovstvand.dk
 
Vandforsyningen har installeret ultralyds kalkknuser således forbrugerne kan nedsætte forbruget af sæbe, afspændings- og rengøringsmidler. Ligeledes nedsættes energiforbrug til opvarmning af vand, da kalkbelægninger i varmtvandsbeholder og på varmelegemer forsvinder.
Se mere på www.kalkknuser.dk
 
Vandets hårdhed:
Vandforsyningen Brovst & Omegn leverer middelhårdt vand.
Hårdhedsgraden er 16dh.
 
Hold øje med vandspild: Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke kommer til at betale for mere end nødvendigt. Gennemsnitsforbruget for en person er ca. 50 m³ – afhængig af boligform og forbrugsvaner.
 
//