Regulativ

 

Dette regulativ er udfærdiget af Jammerbugt Kommune og efter forhandling med vandværkerne.
Regulativet er gældende for alle vandforsyningerne (vandværker) i Jammerbugt Kommune.
Regulativet er gældende fra 1. januar 2021.
//