Kontaktudvalg i den tidligere Brovst kommune

 

Kontaktudvalget består af 14 private vandværker, som hver har 2 repræsentanter i kontaktudvalgets repræsentantskab.
Kontaktudvalget ledes af en bestyrelse på 5 personer valgt blandt medlemmerne i repræsentantskabet.


Formål
Kontaktudvalgets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle almene private vandværker i den tidligere Brovst Kommune i alle forhold af fælles interesser, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til off. myndigheder, specielt med henblik på koordinering af: - vandindvindingsrettigheder - vandforsyningsplaner - kildepladsbeskyttelse - regulativer - vandforsyning i det åbne land, vandanalyser, etc. - evt. at etablere fælles administration, tilsyn og overvågning - beredskabsplaner Kontaktudvalget kan bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fælles interesser, f.eks. vedr. nødforsyninger, ringledninger, lækagesporinger etc.


Bestyrelsen
Formand:
Bjarne Frost, Østerby Vand - tlf.: 98 23 62 23


Næstformand:
Palle Førby, Arentsminde Vand - tlf.: 40729647


Kasserer:
Flemming Frost, Brovst Vand - tlf.: 98 23 11 12


Sekretær:
(udenfor best.) Kaja Kjærulf Lund Jensen


Bestyrelsesmedlem:
Morten Jacobsen Tranum Vandværk


Bestyrelsesmedlem:
Per Lyngholm, Øster Svenstrup Vandværk

//