Takster

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor der evt. vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskab) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 

//