Bestyrelsen

Formand
Flemming Frost
E-mail: formand@brovstvand.dk

Næstformand
Ole Leonhand Jensen

Bestyrelsesmedlem
Lars Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Palle Førby

Bestyrelsesmedlem
Brian Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Ib Madsen

Bestyrelsesmedlem
Jesper Sørensen

Bestyrelsens opgaver

Formand
Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Næstformand
Fungerer som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem. Er endvidere medlem af kontaktudvalget.

Bestyrelsesmedlem
Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutninger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.

//